divendres, 6 d’octubre de 2017

FUNCIONS

CONTINGUTS DE LES CLASSES EXERCICIS Funció derivada Asímptotes, continuïtat, creixement, recta tangent i  Derivabilitat Probl...